Χρηματοδότηση ΤΩΡΑ και με συναλλαγματικές

 • 50% Προκαταβολή
 • Περίοδος εξόφλησης μέχρι 30 μήνες
  Χαμηλό επιτόκιο
  Δόσεις στο ύψος των δυνατοτήτων σας
  Επιλογή ημερομηνιών πληρωμής

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1.  Ταυτότητα
  2.  Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
  3.  Λογαριασμό Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. στο όνομα του ενδιαφερομένου